FUNDACJA

FORUM

DŁUGIEGO

STOŁU

FORUM DŁUGIEGO STOŁU

 

Po wyborach 2015 roku, wyborach które pozwoliły PiS-owi uzyskać bezwzględną większość w parlamencie a Kornelowi Morawieckiemu stwierdzić na forum Sejmu, że prawo musi ustąpić przed wolą narodu, co w praktyce oznacza ustąpienie przed większością parlamentarną. Oznacza również koniec porządku konstytucyjnego, a przede wszystkim demokracji uzupełnionej wolnością. Początkowo w gronie kilkunastu osób  zastanawialiśmy się nad tym jak chcemy żeby wyglądała Polska „po Pis-ie”. To było, a raczej jest fascynujące przedsięwzięcie. Grupa z kilkunastu osób powiększyła się do kilkudziesięciu. Jednocześnie postanowiliśmy nazwać się Forum Długiego Stołu. Organizacyjnie łączy nas lista adresowa, a spotykamy się co dwa tygodnie od ośmiu lat.

 

Najważniejsze tematy podejmowanych dyskusji, głównie ustrojowych, to przykładowo: przywrócenie w pełni proporcjonalnej ordynacji wyborczej, likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i przekazanie jego kompetencji Sądowi Najwyższemu, wprowadzenie reguły ustawodawczej, którą uchwala lub zmienia Sejm i Senat większością ¾ pełnego składu, ustawy organiczne głównie kompetencyjne przyjmowane większością 3/5 składu Sejmu i ustawy zwykle przyjmowane zwykłą większością, wybór prokuratorów powiatowych i wojewódzkich w wyborach powszechnych, przywrócenie kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym i karnym, rozdział kościoła od państwa, zapewnienie równorzędności Sejmu i Senatu w procesie legislacyjnym (wymuszony konsensus), prawo obywateli do uchylenia ustawy w drodze referendum (weto obywatelskie) i wiele innych ustawodawczych pomysłów.

 

Jesienią 2022 roku uznaliśmy, że koniecznym jest włączenie się do debaty politycznej. Efektem był apel przygotowany przez Pawła Śpiewaka o potrzebie jednej, wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Apel spotkał się z dużym zainteresowaniem, co nie dotyczyło klasy politycznej. Społeczne przyjęcie apelu i wstrzemięźliwość polityków spowodowały konieczność przeprowadzenia badania opinii publicznej mającej na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie potrzeby jednej wspólnej listy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Wielowariantowe badanie w pełni utwierdziło nas obywateli w przekonaniu o słuszności tego rozwiązania. Politycy zawiedli, obywatele zostali zlekceważeni. Czeka nas długi marsz na drodze do odzyskania obywatelskiej podmiotowości, z tej drogi nie ustąpimy.

 

Forum Długiego Stołu od ponad dwóch lat prowadzi seminarium „wobec antysemityzmu” im. Pawła Śpiewaka. Celem spotkań jest próba zrozumienia co wydarzyło się w społeczeństwie etnicznym – polskim, że z taką łatwością uczestniczyło w mordach na żydowskich współobywatelach.

 

 

Marek Borowik

RADA FUNDACJI

 

Marek Borowik

Paweł Bujalski

Piotr Fogler - Przewodniczący Rady Fundacji

Krzysztof Janik

Andrzej Machowski

Jan Ordyński

Witold Sielewicz

Jacek Szymanderski

Andrzej Zozula

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

Piotr Krośnicki - Prezes Zarządu Fundacji

 

FUNDACJA FORUM DŁUGIEGO STOŁU

KRS  0000921977

NIP 7011054316